Personenalarm Zembro redt dagelijks minstens één senior in nood

4 mei 2017 - 6 minutes read

Nieuwe financiële middelen versterken toekomst en internationale positie van Zembro

De NV Uest, het bedrijf achter de leverancier van het personenalarm Zembro, heeft extra kapitaal binnengehaald om de ontwikkeling en internationale verspreiding van het Zembro-alarmhorloge te versterken. De Alychlo-holding van ondernemer Marc Coucke verhoogt zijn belangen in het succesvolle bedrijf tot méér dan 50%. Met CAREvolution krijgt Zembro er ook een nieuwe investeerder bij. Dankzij deze financiële injectie wil het bedrijf zijn markt vergroten en bijgevolg nog méér senioren de kans geven om langer autonoom thuis te blijven wonen door de integratie van het uurwerk met mobiel personenalarm. “Statistieken wijzen uit dat, 2 jaar na de introductie van de Zembro, dagelijks 1 senior in nood wordt geholpen dankzij onze oplossing”, aldus CEO Johan De Geyter.

Opvallende groei

Het idee achter het Zembro-horloge kwam eind 2015 van een 20-tal Belgische ondernemers. Het digitale uurwerk verbindt senioren met hun familie of zorgverleners en biedt hen de mogelijkheid om snel alarm te slaan in geval van nood. Tegelijk zorgt het gebruik van het horloge voor meer gemoedsrust bij familieleden en vrienden, die vaak bezorgd zijn om de alleenwonende senior.

Bijna twee jaar na die introductie kan Zembro mooie cijfers voorleggen. Het horloge heeft zijn weg gevonden naar gebruikers in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

“In het laatste kwartaal van 2016 is onze verkoop met 20% gestegen”
, weet Johan De Geyter, “In méér dan 200 winkelpunten is het horloge nu beschikbaar, dat is 3x zoveel als in het tweede kwartaal .”

En dat is niet alleen een commercieel succes, maar ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke evolutie.

“Uit de gegevens blijkt dat de Zembro méér dan 85% van de tijd gedragen wordt door de gebruiker, terwijl het sectorgemiddelde tussen de 18% en de 25% ligt.” Concreet betekent dit automatisch dat méér mensen kunnen geholpen worden. De Geyter: “In maart van dit jaar hadden we in Vlaanderen elke week een oproep op onze zorgcentrale, waarbij een medische interventie nodig was. Dat betekent dat zonder de Zembro, die mensen misschien anders uren hulpeloos op de grond hadden gelegen. Trekken we dit door naar de andere landen waar we momenteel actief zijn, dan hebben we dagelijks een oproep van een senior in nood.”

Investeerders met commerciële toegevoegde waarde en sector expertise

Deze resultaten zijn ook de investeringsmarkt niet ontgaan. De bestaande referentieaandeelhouder, Alychlo is positief over de personenalarmering en de toekomstmogelijkheden ervan. De holding van Marc Coucke stelt extra financiële middelen ter beschikking en verhoogt zijn belang tot meer dan 50% via de gedeeltelijke overname van participaties van de huidige aandeelhouders.

Met CAREvolution dient zich nog een nieuwe investeerder aan, die naast extra financiële armslag ook voor een diepgaande sectorexpertise zorgt. CAREvolution, is gespecialiseerd in innovatieve oplossingen waarmee mensen langer autonoom thuis kunnen blijven wonen of hun gezondheid beter kunnen beheren. Door de samenwerking met CAREvolution krijgt Zembro toegang tot marktexpertise waarmee het zijn portfolio nog sneller en beter kan laten aansluiten op de behoeften van de klanten.

De Geyter gaat verder: ”In eerste instantie willen we met de nieuwe investeringen het bereik in de huidige markten vergroten. Via gerichte samenwerkingen zal het dienstenportfolio stelselmatig verder worden uitgebreid. In ons streven naar sociaal ondernemen is het immers de bedoeling om een zo breed mogelijk publiek ondersteuning te bieden om langer thuis wonen. “

Vrijheid en veiligheid

“Senioren zoeken vaak pas een hulpmiddel als het al te laat is”, meent Johan de Geyter, “Wij merken zelf helaas dat de senior het belang van een personenalarm pas inziet als hij zelf een keer gevallen is en niet meer overeind komt. Maar dan is het kwaad al geschied. Onze boodschap is helder: een personenalarm gaat over verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat je ouder wordt en je je eigen zelfredzaamheid en zelfstandigheid moet waarborgen. Maar evenzeer over de hand reiken naar mensen om je heen die zich zorgen maken.”

Met het Zembro-horloge kunnen ouderen en kwetsbare personen overal waar nodig alarm slaan. Het horloge heeft een niet-stigmatiserende en waterdichte design. De batterijduur van 14-dagen en de GSM/GPS-functionaliteit zorgen ervoor dat de drager 24/7 zowel binnen- als buitenhuis (in tegenstelling tot de traditionele alarmen) een gerust gevoel heeft. Via GPS bepaalt het horloge de alarm-locatie en via de ingebouwde GSM kunnen de contactpersonen bellen met de persoon in nood. De Zembro-app stelt de mantelzorgers in staat zelf de regie over het personenalarm te nemen en zo in geval van problemen de nodige ondersteuning te bieden, indien gewenst bijgestaan door een professionele zorgcentrale.

“Hiermee speelt Zembro in op een trend die in de komende jaren in de ruimere zorgcontext alleen nog maar zal toenemen”, besluit De Geyter.

Tags: , , , , , ,