De val in privésfeer

30 mei 2017 - 4 minutes read

De val in privésfeer

In deze blog vertelt Hubert Wisse over de zakelijke en de sociale kanten van een personenalarm. Hier vind je blog #4.

In had het in mijn vorige blog over het feit dat de mensen achter het personenalarm Zembro veel verder kijken dan de senior, en in feite werken aan een levensloopbestendige oplossing. En nu viel mijn oog afgelopen zaterdag op een stuk in de Volkskrant-bijlage Sir Edmund waaruit blijkt dat een verstandige zet is. Zakelijk gezien, maar zeker ook uit sociaal-maatschappelijk oogpunt. Want met een oplossing die verder kijkt dan de 75-plusser blijft de maatschappij heel wat leed en geld bespaard.

Infographic valincidenten - valpreventie

 

 

Val in privésfeer

De infographic brengt de letsels in kaart waarmee mensen van verschillende leeftijden op de spoedeisende hulp komen. De gevallen van ‘val in privésfeer’ vind ik zeer interessant. Tel die incidenten bij mannen en vrouwen maar eens bij elkaar op per leeftijdscategorie, en je zult zien dat het aantal valincidenten fors hoger is naarmate de leeftijd toeneemt. Ik laat de vallende kinderen hier trouwens buiten beschouwing; de traditioneel onbesuisde leeftijdsgroep van 0 – 14 jaar is niet heel relevant in dit verhaal.

Maar de overige cijfers spreken voor zich:

 

15- 24:             4.900 valincidenten in privésfeer

25-44:              15.400

45 – 64:            31.400

65+:                 78.800

(0 – 14 jaar:       24.700)

In 2015 zijn in totaal zo’n 160.000 incidenten ingedeeld in de categorie ‘val in privésfeer’. Die valincidenten hebben de maatschappij € 1.069.000.000 gekost. Duizend miljard euro dus. Een biljoen…

 

Maatschappelijke kosten

Even terugrekenen: als je de totale maatschappelijke kosten voor deze incidenten deelt door de 160.000 slachtoffers, kom je tot de conclusie dat elke val de maatschappij gemiddeld € 6.681,25 kost. Voor dat bedrag krijgt de valler een behandeling op de SEH, indien nodig een verblijf in het ziekenhuis en andere nazorg, bijvoorbeeld behandeling voor het feit dat de valangst hem in een isolement brengt doordat hij niet meer naar buiten durft.

De infographic laat zien dat veruit de meeste ‘overige vallen’ vanaf 45 jaar plaatsvinden. In totaal waren dat er 110.200 in 2015. Vermenigvuldig dat aantal met € 6.681,25 en je komt tot het voor gewone stervelingen haast niet te bevatten bedrag van € 736.273.750. Ruim zevenhonderdzesendertig miljoen euro aan kosten die verband houden met valincidenten in de privésfeer.

 

Geen valpreventie

Nu weet ik dat de Zembro geen device is dat valpreventie biedt. Dus Zembro zal onze maatschappij geen zevenhonderdzesendertig miljoen euro besparen. Maar de Zembro zal er wel voor zorgen dat mensen gewoon naar buiten gaan in de wetenschap dat er in geval van nood altijd iemand in de buurt is via hun personenalarm. En dat mensen daardoor langer fit en sociaal actief blijven. En dat ze langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen, zonder dure aanpassingen of hulpmiddelen.

De precieze besparingen die een personenalarm kan opleveren, heb ik niet paraat. Maar dat die enorm zullen zijn, kan zelfs de onbesuisde leeftijdsgroep van 0 – 14 jaar met gemak beredeneren.

 

Op verzoek van mijn oud-collega’s zet ik onze ervaringen op papier, en beantwoord ik desgewenst vragen van andere gebruikers en geïnteresseerden. Ik gebruik hiervoor de website en de Twitter-, Facebook en LinkedIn-accounts van Wisse Kommunikatie. U hoort dus weer van me, en ik hopelijk van u.

 

Hartelijke groet,

Hubert Wisse

 

Tags: , ,