Gelukkig oud worden: het kan, met de juiste hulp

29 december 2017 - 3 minutes read

“Het gaat goed met Nederland: we zijn gelukkig, gezonder en meestal optimistischer dan 25 jaar geleden.” Dat meldde de Volkskrant onlangs naar aanleiding van een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP legde de cijfers van 2016 naast die van 1990. Het vergeleek de stand van zaken op het gebied van welvaart en leefsituatie en publiceerde deze in het rapport ‘De sociale staat van Nederland’.

Conclusies

Als het gaat om ouderen en hun welzijn, is er een aantal bevindingen in het rapport dat onderstreept dat Zembro met haar innovatieve communicatieoplossingen voor senioren in een reële behoefte voorziet.

Levensverwachting: De levensverwachting van mannen is tussen 1990 en 2015 met 5,9 jaar toegenomen, van 73,8 tot 79,7 jaar. In dezelfde tijd steeg de levensverwachting van vrouwen met 3 jaar, van 80, 1 naar 83,1 jaar. Kortom: de huidige generatie senioren moet langer ervoor zorgen dat ze ‘aan het leven kan blijven deelnemen’.

Zelfstandigheid: Steeds meer mensen blijven op hogere leeftijd zelfstandig wonen. Enerzijds uit noodzaak, omdat de zorgzwaarte die ‘vereist’ is om toegelaten te worden tot een zorgorganisatie steeds hoger is geworden. Anderzijds uit eigen wens, ingegeven door het feit dat de senior niet alleen steeds langer mentaal en fysiek fit blijft, maar ook steeds meer hulpmiddelen, eHealth-toepassingen en wearables binnen handbereik heeft waarmee hij het ongemak van ouderdomskwalen en –ziektes kan verlichten.

Smartphone: het bezit van smartphones onder senioren steeg in de afgelopen jaren sterk. Vergeleken met 2012 steeg het smartphone-bezit bij 65-75-jarigen van 15% naar 65% en bij 75-plusssers van 2% naar 30%. Dit betekent onder andere dat deze generaties veel meer openstaan voor oplossingen die mobiele devices als basis hebben.

zelLichamelijke activiteit: het aantal 65-plusser dat minstens een keer per week sport steeg van 26% in 2001 naar 37% in 2016. Dit heeft niet alleen de eerdergenoemde mentale en fysieke fitheid tot gevolg, maar ook een zekere ‘herwonnen vrijheid’ en minder angst om erop uit te trekken. Waarmee we bij de volgende conclusie komen:

Ondernemendheid: Het aantal 65-plussers dat concerten en musea bezoekt is sinds 1991 flink gestegen. Waar klassieke concerten en museumbezoeken een lichte stijging toonden, zijn vooral de popconcerten zijn enorm populair geworden. ‘Jong van geest’ lijkt hoe langer hoe meer van toepassing te zijn op de nieuwe senior.

Dementiegevaar: Een treurige bevinding is dat het aantal sterfgevallen als gevolg van dementie toeneemt. Bij een vergevorderd stadium kunnen mensen met dementie problemen krijgen met eten en drinken, of infecties oplopen waaraan ze overlijden. In 2016 overleden al ca 15.000 mensen in Nederland als gevolg van deze aandoening.

Mantelzorg: het aantal mantelzorgers is nagenoeg gelijk gebleven in de onderzochte periode. Feit is wel dat mantelzorgers het steeds lastiger krijgen, in die zin dat de zorg voor naasten in toenemende mate stress en zelfs burnout-klachten oplevert. Oplossingen die de mantelzorgtaken kunnen verlichten, zoals respijtzorg of – in ons geval – een goede personenalarmering, worden dan ook hoe langer hoe populairder en relevanter.

 

 

Tags: ,