Vragen over Zembro personenalarm beantwoord

20 mei 2017 - 5 minutes read

De ervaring van de mantelzorgmakelaar is een erg nuttige. Ook van andere gebruikers van het Zembro personenalarm hebben we inmiddels de nodige vragen en ervaringen kunnen optekenen. Johan De Geyter, CEO van Zembro, geeft graag een antwoord hierop.

 

We horen vaker dat senioren het een groot horloge vinden en ze niet direct bereid zijn de Zembro te dragen. Zijn er vanuit Zembro plannen om de vormgeving aan te passen? Een smaller of kleiner ontwerp?

Johan:

In vergelijking met andere personenalarmen is de Zembro niet groot. Sterker nog, in vergelijking met de traditionele alarmknop of met andere draagbare alarmen met hun laadstation is het Zembro-horloge behoorlijk compact te noemen. Zeker als je je realiseert wat er aan elektronica en mogelijkheden in het horloge zit. Maar we houden de innovaties goed in de gaten en ontwikkelen ons device natuurlijk zelf ook door. Zodra componenten vervangen kunnen worden door nog kleinere onderdelen, zullen we daar naar kijken.

 

Wanneer accepteert de senior de Zembro als hulpmiddel en voelt het niet als een belasting die wordt aangedragen door de familie en mantelzorgers?

Johan:

Op dat vlak hebben we nog een weg te gaan, dat klopt. Dat heeft alles te maken met de uitdaging om het ouder worden te accepteren. Senioren zijn niet altijd senior geweest; ze waren – of zijn nog steeds – behoorlijk zelfstandig en zelfredzaam. Met het aanbieden van de Zembro bied je de drager de mogelijkheid het heft in eigen handen te houden. Met het device om zijn arm is hij juist degene die bepaalt waar hij gaat en staat en of en wanneer hij hulp inroept. Zijn zelfredzaamheid behoudt hij niet ondanks, maar dankzij de Zembro.

 

Zijn er ontwikkelingen gericht op de luidspreker en de geluidskwaliteit?

Johan:

Ja die komen eraan. Met de nieuwe versie zullen we extra aandacht schenken aan de geluidskwaliteit. We denken daarbij aan het aanpassen van het geluid aan het stemniveau van de beller en aan een krachtigere luidspreker. Toch moeten we ook realistisch toegeven dat een luidspreker op een armband nooit de kwaliteit zal halen van een telefoon aan je oor.

 

Kan er een melding komen als de eerst gealarmeerde actie heeft ondernomen, zodat de tweede in de rij op de hoogte is?

Johan:

Dit is momenteel al het geval. Die ziet er als volgt uit: historiek zembro

 

 

Een 65-plusser die vaak fietst noemt zichzelf actief, maar een hoogbejaarde vrouw die nog zelf boodschappen doet ook. Kan het zo zijn dat de doelgroep duidelijker gedefinieerd moet worden dan ‘de actieve senior’?

Johan:

Vandaag zijn de klanten van Zembro zowel de hoogbejaarde vrouw die zelf nog boodschappen doet, op bezoek gaat bij een vriendin of elke eerste donderdag van de maand naar de kapper gaat (ongeveer 60%) als de 65-plusser die fietst, wandelt of met de auto op weg gaat (ongeveer 40%). Belangrijk is dat beiden vrij en autonoom willen blijven leven en de veiligheid willen hebben dat in geval van nood altijd iemand dichtbij is.
Hoewel de focus nu ligt op senioren, is leeftijd voor Zembro dus niet belangrijk. De behoefte aan blijvende levenskwaliteit is doorslaggevend.

 

Is de behoefte van de doelgroep voldoende onderzocht?

Johan:

Uiteraard. En wat daarbij helaas vooral duidelijk is geworden, is dat de doelgroep de behoefte pas voelt als het te laat is. Iets wat we koste wat het kost willen voorkomen, want zo vallen er onnodig slachtoffers. Er ligt dus een belangrijke taak voor Zembro, maar zeker ook voor de overheid, voor de behandelaars en verwijzers en voor familie en vrienden, om duidelijk te maken dat een goede personenalarmering het aantal slachtoffers van bijvoorbeeld valincidenten sterk reduceert, en daarmee ook de zorgkosten en andere directe en indirecte kosten.

 

Wat zijn volgens andere gebruikers de belangrijkste voordelen van Zembro t.o.v. andere personenalarmen?

Johan:

We horen vaak terug dat het heldere en duidelijke scherm met name voor senioren heel fijn is. De display is eenvoudig en uitstekend leesbaar, onder alle omstandigheden. Verder wordt de zeer lange batterijduur gewaardeerd en het feit dat het horloge waterdicht is.

 

Heeft u ook vragen over het Zembro-horloge?  Laat het ons weten via service@zembro.com of bel onze klantendienst op het nummer 085 303 15 32

Tags: , , ,